หน้าหลักศูนย์พระเครื่องห้องแสดงพระวิธีเช่า-สั่งจองเว็บบอร์ดติดต่อโฆษณา
 
 

พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์
พระบูชาประจำวันสำหรับคนเกิดวันพุธเวลากลางคืน

พุทธลักษณะ มีพระอาการประทับนั่งห้อยพระบาท พระกรซ้ายทอดลงทรงคว่ำ
พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระชานุซ้าย พระกรขวาทอด ทรงหงายพระหัตถ์ขวาบนพระชานุขวา

พระคาถาบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

ผู้เกิดวันพุธกลางคืน ท่านให้สวดบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ให้เต็มกำลัง ๑๒ จบ
เวลาสวดมนต์ให้หันหน้าไปทางทิศพายัพ ให้สวดบทกินนุสันตะระมาโนฯ ดังนี้

กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโบ อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฎฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติฯ


หรือจะใช้สวดด้วยหัวใจพระคาถาโดยย่อดังต่อไปก็ได้ โดยสวดให้เต็มกำลัง ๑๒ จบเช่นเดียวกัน

"วา โธ โน อะ มะ มะ วา"

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ติดต่อโฆษณา ที่ ad@soonphra.com หรือ 01-6324576
Copyright 2002 Soonphra.com Allright Reserved