หน้าหลักศูนย์พระเครื่องห้องแสดงพระวิธีเช่า-สั่งจองเว็บบอร์ดติดต่อโฆษณา
 
 

ปลูกบ้าน ฤกษ์ยามไหน ให้เป็นมงคล

ปลูกเรือนในเดือนห้า ทุกข์เท่าฟ้ามาถึงตน
เดือนนี้มิเป็นผล อันตารายจะบีฑา

ปลูกเรือนในเดือนหก จะอิ่มอกต่างภาษา
สิ่งสินจะพูนมา สรรพทรัพย์ก็เนืองนอง

ปลูกเรือนในเดือนเจ็ด เสียบำเหน็จสิ้นทั้งผอง
ทรัพย์สินอันตนครอง เสียทั่วตัวจะไร้ไฟ

ปลูกเรือนในเดือนเก้า ยศศักดิ์เจ้าคงมั่นคง
สิ่งสินอันจำนง สรรพทรัพย์จักพูนมา

ปลูกเรือนในเดือนสิบ จักฉิบหายต้องขื่อคา
พยาธิจะบีฑา อันตรายมาปะปน

ปลูกเรือนในเดือนสิบเอ็ด ระวังเท็จจากพาลชน
เดือนนี้มิได้ผล จักเกิดภัยอันตราย

ปลูกเรือนในเดือนสิบสอง เงินและทองย่อมเหลือหลาย
ช้างม้าและวัวควาย มีทั้งทาสและทาสี

ปลูกเรือนในเดือนอ้าย ย่อมจะได้เป็นเศรษฐี
สิ่งสินจะพูนมี เพราะเดือนนี้ต้องเป็นผล

ยังมีกฏเกณฑ์นอกเหนือจากการปลูกบ้านประจำเดือนก็คือ ประจำวัน
มีข้ออนุญาติและข้อห้ามดังนี้

ปลูกเรือนวันอาทิตย์ ทุกข๋ตามติดทุกวันไป
เร่าร้อนรำคาญใจ เกิดแต่ตนพ้นพันทวี

ปลูกเรือนในวันจันทร์ ลาภอนันต์บังเกิดมี
ผ้าผ่อนเงินทองทวี แสนเปรมปรีในอุรา

ปลูกเรือนวันอังคาร บมินานเกิดพยาธิ
อัคคีไหม้เคหา วอดวายมาสู่ตน

ปลูกเรือนในวันพุธ บริสุทธิ์จำเริญผล
ลาภยศก็มาดล ล้วนแล้วสิ่งพึงยินดี

ปลูกเรือนวันพฤหัสบดี สุขจำรัสสราญศรี
ลาภานานาปี เป็นสุขขีดีหนักหนา

ปลูกเรือนในวันศุกร์ สุขและทุกข์กึ่งอัตรา
เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นา ทั้งลาภาไม่ค่อยมี

ปลูกเรือนในวันเสาร์ อย่าดูเบาจงหลีกหนี
ซบเซาเศร้าสิ้นดี ตามคัมภีร์โบราณมา

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ติดต่อโฆษณา ที่ ad@soonphra.com หรือ 01-6324576
Copyright 2002 Soonphra.com Allright Reserved