หน้าหลักศูนย์พระเครื่องห้องแสดงพระวิธีเช่า-สั่งจองเว็บบอร์ดติดต่อโฆษณา
 

๓๖. ปางสมาธิเพชร

 

ตำนานพระพุทธรูปปางนี้ ไม่ปรากฏมีรวมกันแต่เพียงว่าตามปกติ พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปโปรดสัตว์
ในเวลาเช้า เสวยแล้วทรงพักกลางวัน ทรงพระอิริยาบทนั่ง คือนั่งสมาธิ

พระปางสมาธิเพชร ทำเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิไขว้พระชงฆ์ ยกฝ่าพระบาททั้งสองหงายขึ้น
มาวางบนพระเพลา พระหัตถ์ทั้งสองวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนบนพระหัตถ์ซ้าย นิยมเรียกกันเป็น
สามัญว่า พระขัดสมาธิเพชร

พระพุทธรูปปางสมาธิเพชร นิยมสร้างเป็นพระประธาน และบูชาตามพิธีทักษาสำหรับบุคคล
เมื่อพระเกตุเสวยอายุ


จากหนังสือ พระพุทธรูปปางต่างๆ
สมพร อยู่โพธิ์ เรียบเรียง
กรมศิลปากรพิมพ์ถวายพระภิกษุ สามเณร ซึ่งเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร
ในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2514
ติดต่อโฆษณา ที่ ad@soonphra.com หรือ 01-6324576
Copyright 2002 Soonphra.com Allright Reserved